Documente necesare eliberarii Certificatului de Urbanism

Certificatul de urbanism este actul de informare emis de administratia publica locala (presedintii consiliilor judetene, primarul general al municipiului Bucuresti, primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ai oraselor sau comunelor) prin care:
- face cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii;
- stabileste cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii. 

Documente necesare eliberarii Certificatului de Urbanism:
• Cerere tip;
• Act de proprietate - copie legalizata în original ;
• În cazul actului de mostenire trebuie prezentat si copie dupa actul de proprietate anterior mostenirii;
• Planuri TOPO de încadrare în zona;
• SC. 1:500 - 2 copii + 1 copie cu propunere;
• SC. 1:2000 - 2 copii + 1 copie cu propunere;
• Reglementari documentatiile de urbanism aprobate (daca este cazul);
• Memoriu explicit asupra solicitari;
• Dosar cu sina;
• Numar telefon petent.