Cesiune

Pentru inregistrarea la Registrul Comertului a unei cesiuni prin care se schimba si administratorul societatii este necesara redactarea urmatoarele documente:

  • Hotararea adunarii generale a asociatilor - AGA privind cesiunea de parti sociale, schimbarea structurii participarii asociatilor la capitalul social, ca urmare a cesuinii, revocarea actualului adminsitrator si numirea noului administrator;
  • Contractul de cesiune de parti sociale;
  • Declaratia noului adminsitrator privind indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru detinerea calitatii de asociat si administrator;
  • Specimenul de semnatura al noului administrator al societatii (intocmit la notar);
  • Act aditional care sa cuprinda cele hotarate in adunarea generala a asociatilor - AGA;
  • Actul constitutiv actualizat.

Cesiunea partilor sociale reprezinta transferul unui numar de parti sociale, de exemplu:
  • Un nou asociat este introdus in societate, prin cumpararea de catre acesta a unui numar de parti sociale de la ceilalti asociati;
  • Unul din asociati doreste sa se retraga din societate, ceilalti asociati cumparandu-i partile sociale;
  • Firma este vanduta, prin urmare toate partile sociale intra in posesia altor persoane.