Puncte de lucru

Punctul de lucru reprezinta spatiul, distinct de sediul social, unde societatea urmeaza sa-si desfasoare activitatea economica, lucrativa.

Punctul de lucru se inregistreaza in baza unui act de spatiu, care poate consta fie intr- un act de proprietate ( in cazul in care societatea este proprietara a spatiului respectiv ), fie intr-un contract incheiat intre societate si un alt proprietar, contract care poate fi de inchiriere ( subinchiriere ), de comodat sau un contract de asociere in participatiune.

Atentie!!!

  • In cazul in care incheiati un contract de inchiriere ( subinchiriere ) cu un proprietar persoana fizica acesta trebuie inregistrat la Administratia Financiara pentru luarea in evidenta.

  • In cazul in care incheiati un contract de inchiriere ( subinchiriere ) cu un proprietar persoana juridica nu este necesara inregistrarea acestuia la Administratia Financiara, fiind suficienta simpla semnare si stampilare a acestuia.

  • In situatia in care spatiul destinat punctului de lucru este un apartament intr-un cladire de locuinte ( bloc ) este obligatorie obtinerea acordurilor de functionare, si anume :

- Acordul Asociatiei de Proprietari, reprezentata de catre Presedintele Asociatiei;

- Acordul proprietarilor vecini direct afectati de rezultatele activitati pe care urmeaza sa o desfasurati, si anume: vecinul de sus/jos/stanga/dreapta.

In legatura cu inregistrarea acestei mentiuni, va stam la dispozitie pentru:

- conceperea,redactarea si atestarea contractului ce va sta la baza inregistrarii punctului de lucru;

- conceperea si redactarea Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor / Deciziei Asociatului Unic;

- conceperea, redactarea si atestarea actului aditional la actul constitutiv;

- actualizarea actului constitutiv al societatii in conformitate cu ultimele modificari;

- depunerea dosarului complet la Registrul Comertului in vederea operarii modificarii;Deschidere punct de lucru

O societate comerciala isi poate deschide puncte de lucru in momentul infiintarii ei sau si dupa acest moment. Deschiderea unui punct de lucru (sau a mai multora) dupa etapa infiintarii firmei se realizeaza prin introducerea si inregistrarea de mentiuni la Registrul Comertului - ceea ce mai este cunoscut sub numele de “mentiuni”, sau sub numele de “acte aditionale”.

Acte necesare pentru punct de lucru

  • Copie dupa contractul de spatiu - pentru locatia in care se va afla punctul de lucru (cu datele de identificare ale proprietarilor)

  • In situatia in care veti inchiria un imobil, de la o persoana fizica, pentru punctul de lucru, este necesar Contractul de Inchiriere vizat de Administratia Finantelor Publice. Daca veti inchiria de la o persoana juridica, vom avea nevoie si de o copie a titlului de proprietate sau de administrare a respectivului imobil

  • Dosarul se va completa cu Hotararea Adunarii Generale, Act Aditional/Decizie Asociat Unic, Delegatie (redactate de catre noi), Contractul de Comodat - daca este cazul (redactat de catre noi),

  • Adeverinta Acord Asociatie de Propietari pentru spatiul in care doriti sa deschideti punctul de lucru - daca este cazul (redactata de catre noi)

Este nevoie de prezenta asociatului/asociatilor, a stampilei societatii si de copii ale tuturor actelor societatii comerciale.

Termenul pentru un astfel de demers este de 5-7 zile lucratoare din momentul in care dosarul este complet .

Declararea punctului de lucru la Administratia Financiara

Dupa deschiderea punctului de lucru (adica dupa ce au fost eliberate documentele referitoare la acest lucru de catre Registrul Comertului), punctul de lucru trebuie declarat la Administratia Financiara in raza careia va aflati cu sediul social al societatii. Aceasta se va face in termen de 30 de zile. Daca punctul de lucru are mai mult de 5 angajati, este vorba de un sediu secundar ce va trebui declarat si la administratia financiara in raza careia se afla sediul social al societatii si la administratia financiara in raza careia se afla sediul secundar (adica punctul de lucru).