Acte necesare infiintarii sau modificarii unei societati

Va prezentam actele de care avem nevoie la infiintarea sau modificarea unei firme
Actele solicitate de cabinetul nostru in vederea infiintarii unei societati
de tip SRL

 • · copie dupa actul de identitate al viitorului asociat ( cel care doreste sa infiinteze o societate );
 • · copie dupa actul de proprietate al viitorului asociat sau a persoanei fizice sau juridice care doreste sa-si puna la dispozitie imobilul in vederea stabilirii sediului social al firmei ;
 • · copie dupa dupa actul de identitate (sau o copie dupa certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului, in cazul in care cel care pune la dispozitie imobilul este o persoana juridica) al celui care pune la dispozitie imobilul in vederea stabilirii sediului social al societatii, pentru a redacta un contract de comodat sau de inchiriere pentru stabilirea sediului social al firmei ( aceste contracte vor putea fi incheiate ulterior venirii dumneavoastra la cabinetul nostru, deoarece trebuie parcursa o anumita procedura inainte de depunerea actelor la Registrul Comertului);
 • · trei variante de nume de firma, in vederea rezervarii numelui societatii ( un cuvant din denumirea firmei trebuie sa fie in limba romana, sau este posibil, pe raspunderea clientului, sa se faca rezervarea denumirii fara nici un cuvant in limba romana, urmand ca judecatorul delegat la Registrul Comertului sa se pronunte asupra legalitatii denumirii in sedinta de judecata);

Atentie!

Este foarte importanta optiunea privind plata TVA-ului si a impozitului pe profit

(microintreprindere - 3,0% din cifra totala de afaceri sau impozit normal - 16% din profit).

Actele solicitate de cabinetul nostru in vederea infiintarii unei persoane fizice autorizate ( PFA ), asociatii familiale ( AF ), intreprinderi individuale ( II ) sau a unei intreprinderi familiale ( IF) :

 • · copie dupa actul de identitate al viitoarei persoane fizice autorizate / intreprinderi individuale ( sau copii dupa actele de identitate in cazul in care se doreste constituirea unei asociatii familiale sau intreprinderi familiale );
 • · copie dupa actul de proprietate al persoanei fizice care doreste sa-si puna la dispozitie imobilul in vederea stabilirii sediului profesional, o copie dupa actul de identitate al proprietarului ( daca sunt mai multi coproprietari este necesara si cate o copie dupa actul de identitate al acestora);
 • · copie dupa diploma / adeverinta sau orice alt act care sa ateste calificarea sau pregatirea dumneavoastra in domeniul pentru care doriti sa infiintati persoana fizica autorizata, asociatia familiala, intreprinderea individuala sau intreprinderea familiala.

Schimbare sediu social

 • · Certificatul de Inmatriculare - in original
 • · Copie Contract Spatiu - al locatiei in care se va afla sediul social (cu datele de identificare ale proprietarilor)
 • · In situatia in care veti inchiria un imobil, de la o persoana fizica, pentru sediul social, este necesar Contractul de Inchiriere vizat de catre Administratia Finantelor Publice. Daca veti inchiria de la o persoana juridica, vom avea nevoie si de o copie a titlului de proprietate sau de administrare a respectivului imobil
 • · Se impune prezenta asociatului/asociatilor, a stampilei societatii si copii ale tuturor actelor societatii
 • · Dosarul se va completa cu Hotararea Adunarii Generale, Act Aditional / Decizie Asociat Unic, Act Constitutiv Actualizat, Delegatie (redactate de catre noi), Contractul de Comodat - daca este cazul (redactat de catre noi), Adeverinta Asociatie de Propietari - daca este cazul (redactata de catre noi)

Termenul pt un astfel de demers este de 5-7 zile lucratoare din momentul in care dosarul este complet

Inregistrare si autorizare punct de lucru

 • · Copie Contract Spatiu - al locatiei in care se va afla punctul de lucru (cu datele de identificare ale proprietarilor)
 • · In situatia in care veti inchiria un imobil, de la o persoana fizica, pentru punctul de lucru, este necesar Contractul de Inchiriere vizat de catre Administratia Finantelor Publice. Daca veti inchiria de la o persoana juridica, vom avea nevoie si de o copie a titlului de proprietate sau de administrare a respectivului imobil
 • · Se impune prezenta asociatului/asociatilor, a stampilei societatii si copii ale tuturor actelor societatii
 • · Dosarul se va completa cu Hotararea Adunarii Generale, Act Aditional/Decizie Asociat Unic, Delegatie (redactate de catre noi), Contractul de Comodat - daca este cazul (redactat de catre noi), Adeverinta Asociatie de Propietari - daca este cazul (redactata de catre noi)

Termenul pt un astfel de demers este de 5-7 zile lucratoare din momentul in care dosarul este complet

Majorare/Reducere capital social

 • · In situatia unui asemenea demers, mai intai va trebui sa va prezentati la sediu nostru unde va vom intocmi un dosar cu Hotararea Adunarii Generale, Act Aditional/Decizie Asociat Unic, Act Constitutiv Actualizat, Delegatie
 • · Se impune prezenta asociatului/asociatilor, a stampilei societatii si copii ale tuturor actelor societatii
 • · Daca se va proceda la majorarea capitalului social, cu acest dosar va veti prezenta la banca unde se va depune suma de bani avand drept destinatie - majorarea capitalului social

Termenul pt un astfel de demers este de 5-7 zile lucratoare din momentul in care dosarul este complet

Prelungirea duratei de functionare

 • · Acest demers se impune in doua situatii:
 • · Societatea a fost constituita pe o perioada determinata, ce urmeaza sa expire
 • · Contractul spatiului pentru sediul social sau punctul de lucru a expirat
 • · In aceasta ultima situatie vom avea nevoie de Copie Contract Nou Spatiu - al locatiei in care se afla sediul social sau punctul de lucru (cu datele de identificare ale proprietarilor)
 • · In situatia in care imobilul este inchiriat de la o persoana fizica, este necesar Contractul de Inchiriere vizat de catre Administratia Finantelor Publice. Daca ati avut un imobil inchiriat de la o persoana juridica, este necesar un simplu Act Aditional la Contractul de Inchiriere
 • · In situatia in care veti incheia un nou Contract, vom avea nevoie si de o copie a titlului de proprietate sau de administrare a respectivului imobil
 • · Se impune prezenta asociatului/asociatilor, a stampilei societatii si copii ale tuturor actelor societatii

Termenul pt un astfel de demers este de 5-7 zile lucratoare din momentul in care dosarul este complet

Cesiune de actiuni si parti sociale

 • · Va vom intocmi un dosar care va cuprinde urmatoarele acte: Hotararea Adunarii Generale, Act Aditional/Decizie Asociat Unic, Act Constitutiv Actualizat, Contract de cesiune, Delegatie. In situatia in care va intra in structura societatii un nou asociat (care va detine si calitatea de administrator), va mai fi necesara declaratia de Asociat (Administrator si Specimenul de Semnatura)
 • · Se impune prezenta asociatului/asociatilor (inclusiv a noului asociat - daca este cazul), a stampilei societatii si copii ale tuturor actelor societatii

Termenul pentru un astfel de demers este de 5-7 zile lucratoare

Inregistrare modificari: obiect de activitate, administrator,asociati, actionari, punct de lucru, sucursala

 • · Certificatul de Inmatriculare - in original - in situatia in care se schimba obiectul principa de activitate si/sau sediul social
 • · Copie Contract Spatiu - al locatiei in care se va afla sediul social (cu datele de identificare ale proprietarilor)
 • · In situatia in care veti inchiria un imobil, de la o persoana fizica, pentru sediul social, este necesar Contractul de Inchiriere vizat de catre Administratia Finantelor Publice. Daca veti inchiria de la o persoana juridica, vom avea nevoie si de o copie a titlului de proprietate sau de administrare a respectivului imobil
 • · Va vom intocmi un dosar care va cuprinde urmatoarele acte: Hotararea Adunarii Generale, Act Aditional/Decizie Asociat Unic, Act Constitutiv Actualizat, Contract de Cesiune, Adeverinta Asociatiei de Proprietari (daca este cazul), Delegatie. In situatia in care va intra in structura societatii un nou asociat (care va detine si calitatea de administrator), va mai fi necesara declaratia de Asociat (Administrator si Specimenul de Semnatura)
 • · Se impune prezenta asociatului/asociatilor (inclusiv a noului asociat - daca este cazul), a stampilei societatii si copii ale tuturor actelor societatii

Termenul pt un astfel de demers este de 5-7 zile lucratoare din momentul in care dosarul este complet

Excludere si retragere asociati, actionari

 • · Va vom intocmi un dosar care va cuprinde urmatoarele acte: Hotararea Adunarii Generale, Act Aditional/Decizie Asociat Unic, Act Constitutiv Actualizat, Contract de Cesiune, Delegatie
 • · Se impune prezenta asociatului/asociatilor ramasi, a stampilei societatii si copii ale tuturor actelor societatii

Termenul pentru un astfel de demers este de 5-7 zile lucratoare

Numire, revocare si schimbare de administrator

 • · Se impune prezenta asociatului/asociatilor, a stampilei societatii si copii ale tuturor actelor societatii
 • · Va vom intocmi un dosar care va cuprinde urmatoarele acte: Hotararea Adunarii Generale, Act Aditional/Decizie Asociat Unic, Act Constitutiv Actualizat, Delegatie. In situatia in care se va numi un nou administrator, va mai fi necesara si declaratia de Administrator si Specimenul de Semnatura.

Termenul pt un astfel de demers este de 5-7 zile lucratoare din momentul in care dosarul este complet

Modificare obiect de activitate (extindere, limitare, recodificare)

 • · Se impune prezenta asociatului/asociatilor, a stampilei societatii si copii ale tuturor actelor societatii
 • · In situatia in care veti schimba obiectul principal de activitate, vom avea nevoie si de Certificatul de Inmatriculare - in original
 • · Va vom intocmi un dosar care va cuprinde urmatoarele acte: Hotararea Adunarii Generale, Act Aditional/Decizie Asociat Unic, Act Constitutiv Actualizat, Delegatie

Termenul pentru un astfel de demers este de 5 -7 zile lucratoare

Schimbare denumire firma

 • · Se impune prezenta asociatului/asociatilor, a stampilei societatii si copii ale tuturor actelor societatii
 • · Sa stabiliti trei variante pentru viitoarea denumire a societati
 • · In posesia noii denumiri, veti intra in termen de maxim 24 de ore
 • · Va vom intocmi un dosar care va cuprinde urmatoarele acte: Hotararea Adunarii Generale, Act Aditional/Decizie Asociat Unic, Act Constitutiv Actualizat, Delegatie

Termenul pt un astfel de demers este de 5-7 zile lucratoare din momentul in care dosarul este complet

Concepere si redactare act constitutiv, act aditional, hotarire AGA, hotarare actionari

Se impune prezenta asociatului/asociatilor, a stampilei societatii si copii ale tuturor actelor societatii

Acest serviciu este asigurat si independent de procedura depunerii actelor la Registrul Comertului, insa se va taxa la fel. Motiv pentru care va recomandam sa apelati la serviciile noastre integrale (descrise mai sus)

Suspendarea activitatii societatii comerciale

 • · Se impune prezenta asociatului/asociatilor, copie C.I. asociat/asociati, copie dupa certificatul de inregistrare al societatii, stampila societatii, toate certificatele constatatoare in original (daca exista; pentru sediu social, pentru punct de lucru, pentru autorizatii la terti) in vederea anularii autorizatiilor de functionare
 • · Va vom intocmi un dosar care va cuprinde urmatoarele acte: Hotararea Adunarii Generale/Decizie Asociat Unic, Act aditional la Actul Constitutiv, Delegatie

Termenul pt. un astfel de demers este de 5-7 zile lucratoare din momentul in care dosarul este complet

Sunt necesare pt suspendarea activitatii urmatoarele documente:

 • copie C.I. asociat/asociati,
 • copie dupa certificatul de inregistrare al societatii,
 • stampila societatii,
 • toate certificatele constatatoare in original (daca exista; pentru sediu social, pentru punct de lucru, pentru autorizatii la terti) in vederea anularii autorizatiilor de functionare,
 • plata onorariului si a taxelor de Registru. In cazul nostru, tariful cel mai bun va scuteste si de nervii si timpul pierdut la Registru, de grija intocmirii actelor, de reprezentarea in fata judecatorului delegat. Pe cont propriu pretul poate fi mult prea scump.

Vom intocmi pentru dosarul privind suspendarea activitatii celelalte acte:

 • Hotararea AGA (Hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor) sau Decizia Asociatului Unic (dupa caz),
 • Actul Aditional la Actul Constitutiv,
 • Delegatia,
 • Cererea de Inregistrare,
 • Declaratie model.

Apoi, in termen de 5-7 zile lucratoare din momentul in care avem documentele de la Dvs., va putem inmana Hotararea privind inregistrarea mentiunii la Registrul Comertului.

Dupa emiterea Hotararii privind suspendarea activitatii societatii comerciale, trebuie completata si depusa declaratia 010 la Administratia Financiara.

Acest lucru este realizat de catre TDR business consult, daca sunteti clientul companiei.

Durata suspendarii activitatii firmei

Puteti suspenda activitatea firmei pe o perioada cuprinsa intre 3 luni si 3 ani. In aceasta perioada, evidenta contabila se tine la 3 luni, se depun declaratia 100 si (daca este cazul) declaratia 300, iar firma nu are voie sa faca nicio tranzactie. Recomandam inchiderea contului din banca al societatii. Bilanturile contabile, se depun in continuare, la 6 luni si un an.

IMPORTANT ! - Suspendarea activitatii unei firme cu salariati

In cazul in care societatea are salariati, se anunta la ITM prin act aditional incetarea contractului de munca pe motivul suspendarii activitatii firmei.