Continutul actului constitutiv al unei S.R.L.

Va prezentam continutul unui act constitutiv   


Continutul actului constitutiv al unei S.R.L.

Societatea cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut.

Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane. in acest caz se intocmeste numai statutul. Contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv.

Actul constitutiv al societatii cu raspundere limitata va cuprinde:

  • datele de identificare a asociatilor;
  • forma, denumirea si sediul social;
  • obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
  • capitalul social, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii. De asemenea se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau;
  • asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;
  • daca sunt numiti cenzori sau auditor financiar, datele de identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului auditor financiar;
  • partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;
  • sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica - atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;
  • durata societatii;
  • modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

Societatea cu raspundere limitata este obligata sa verse integral la data constituirii capitalul social subscris.