Cod caen 2008 - varianta simplificata

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase;
0112 - Cultivarea orezului;
0113 - Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor;
0114 - Cultivarea trestiei de zahăr;
0115 - Cultivarea tutunului;
0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre;
0119 - Cultivarea altor plante nepermanente;
0121 - Cultivarea strugurilor;
0122 - Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale;
0123 - Cultivarea fructelor citrice;
0124 - Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase;
0125 - Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi;
0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase;
0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor;
0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic;
0129 - Cultivarea altor plante permanente;
0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire;
0141 - Creşterea bovinelor de lapte;
0142 - Creşterea altor bovine;
0143 - Creşterea cailor şi a altor cabaline;
0144 - Creşterea cămilelor şi a camelidelor;
0145 - Creşterea ovinelor şi caprinelor;
0146 - Creşterea porcinelor;
0147 - Creşterea păsărilor;
0149 - Creşterea altor animale;
0150 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor);
0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală;
0162 - Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor;
0163 - Activităţi după recoltare;
0164 - Pregătirea seminţelor în vederea însămânţării;
0170 - Vânătoare,capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii;
0210 - Silvicultură şi alte activităţi forestiere;
0220 - Exploatare forestieră;
0230 - Colectarea plantelor şi fructelor din flora spontană (excl. material lemnos);
0240 - Activităţi de servicii anexe silviculturii;
0311 - Pescuitul maritim;
0312 - Pescuitul în ape dulci;
0321 - Acvacultura maritimă;
0322 - Acvacultura în ape dulci;
0510 - Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg);
0520 - Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg);
0610 - Extracţia petrolului brut;
0620 - Extracţia gazelor naturale;
0710 - Extracţia minereurilor feroase;
0721 - Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu;
0729 - Extracţia altor minereuri metalifere neferoase;
0811 - Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei;
0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului;
0891 - Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale;
0892 - Extracţia şi aglomerarea turbei;
0893 - Extracţia sării;
0899 - Alte activităţi extractive n.c.a.;
0910 - Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale;
0990 - Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor;
1011 - Producţia şi conservarea cărnii;
1012 - Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre;
1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre);
1020 - Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor;
1031 - Prelucrarea şi conservarea cartofilor;
1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume;
1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor;
1041 - Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor;
1042 - Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare;
1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor;
1052 - Fabricarea îngheţatei;
1061 - Fabricarea produselor de morărit;
1062 - Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon;
1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie;
1072 - Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate;
de patiserie
1073 - Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare;
1081 - Fabricarea zahărului;
1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase;
1083 - Prelucrarea ceaiului şi cafelei;
1084 - Fabricarea condimentelor şi ingredientelor;
1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate;
1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice;
1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;
1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;
1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie;
1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice;
1102 - Fabricarea vinurilor din struguri;
1103 - Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe;
1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare;
1105 - Fabricarea berii;
1106 - Fabricarea malţului;
1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate;
1200 - Fabricarea produselor din tutun;
1310 - Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile;
1320 - Producţia de ţesături;
1330 - Finisarea materialelor textile;
1391 - Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare;
1392 - Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei;
de corp)
1393 - Fabricarea de covoare şi mochete;
1394 - Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase;
1395 - Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte;
1396 - Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile;
1399 - Fabricarea altor articole textile n.c.a.;
1411 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele;
1412 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru;
1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp);
1414 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp;
1419 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.;
1420 - Fabricarea articolelor din blană;
1431 - Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie;
1439 - Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte;
1511 - Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor;
1512 - Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament;
1520 - Fabricarea încălţămintei;
1610 - Tăierea şi rindeluirea lemnului;
1621 - Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn;
1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri;
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii;
1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn;
1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite;
1711 - Fabricarea celulozei;
1712 - Fabricarea hârtiei şi cartonului;
1721 - Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton;
1722 - Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton;
1723 - Fabricarea articolelor de papetărie;
1724 - Fabricarea tapetului;
1729 - Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.;
1811 - Tipărirea ziarelor;
1812 - Alte activităţi de tipărire n.c.a.;
1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire;
1814 - Legătorie şi servicii conexe;
1820 - Reproducerea înregistrărilor;
1910 - Fabricarea produselor de cocserie;
1920 - Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului;
2011 - Fabricarea gazelor industriale;
2012 - Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor;
2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază;
2014 - Fabricarea altor produse chimice organice, de bază;
2015 - Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase;
2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare;
2017 - Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare;
2020 - Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice;
2030 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor;
2041 - Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere;
2042 - Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă);
2051 - Fabricarea explozivilor;
2052 - Fabricarea cleiurilor;
2053 - Fabricarea uleiurilor esenţiale;
2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.;
2060 - Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale;
2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază;
2120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice;
2211 - Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor;
2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc;
2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic;
2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic;
2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;
2229 - Fabricarea altor produse din material plastic;
2311 - Fabricarea sticlei plate;
2312 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;
2313 - Fabricarea articolelor din sticlă;
2314 - Fabricarea fibrelor din sticlă;
2319 - Fabricarea de sticlărie tehnică;
2320 - Fabricarea de produse refractare;
2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică;
2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă;
2341 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental;
2342 - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică;
2343 - Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică;
2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramică;
2349 - Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.;
2351 - Fabricarea cimentului;
2352 - Fabricarea varului şi ipsosului;
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;
2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;
2363 - Fabricarea betonului;
2364 - Fabricarea mortarului;
2365 - Fabricarea produselor din azbociment;
2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;
2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;
2391 - Fabricarea de produse abrazive;
2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.;
2410 - Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje;
2420 - Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel;
2431 - Tragere la rece a barelor;
2432 - Laminare la rece a benzilor înguste;
2433 - Producţia de profile obţinute la rece;
2434 - Trefilarea firelor la rece;
2441 - Producţia metalelor preţioase;
2442 - Metalurgia aluminiului;
2443 - Producţia plumbului, zincului şi cositorului;
2444 - Metalurgia cuprului;
2445 - Producţia altor metale neferoase;
2446 - Prelucrarea combustibililor nucleari;
2451 - Turnarea fontei;
2452 - Turnarea oţelului;
2453 - Turnarea metalelor neferoase uşoare;
2454 - Turnarea altor metale neferoase;
2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;
2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;
2521 - Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală;
2529 - Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice;
2530 - Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală);
2540 - Fabricarea armamentului şi muniţiei;
2550 - Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor;
2561 - Tratarea şi acoperirea metalelor;
2562 - Operaţiuni de mecanică generală;
2571 - Fabricarea produselor de tăiat;
2572 - Fabricarea articolelor de feronerie;
2573 - Fabricarea uneltelor;
2591 - Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel;
2592 - Fabricarea ambalajelor uşoare din metal;
2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri;
2594 - Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe;
2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;
2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module);
2612 - Fabricarea altor componente electronice;
2620 - Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice;
2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicaţii;
2640 - Fabricarea produselor electronice de larg consum;
2651 - Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie;
2652 - Productia de ceasuri;
2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie;
2670 - Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice;
2680 - Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor;
2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii;
2712 - Fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii;
2720 - Fabricarea de acumulatori şi baterii;
2731 - Fabricarea de cabluri cu fibră optică;
2732 - Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice;
2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice;
2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat;
2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice;
2752 - Fabricarea de echipamente casnice neelectrice;
2790 - Fabricarea altor echipamente electrice;
2811 - Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete);
2812 - Fabricarea de motoare hidraulice;
2813 - Fabricarea de pompe şi compresoare;
2814 - Fabricarea de articole de robinetărie;
2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie;
2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor;
2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat;
2823 - Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice);
2824 - Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric;
2825 - Fabricarea ehipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic;
2829 - Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.;
2830 - Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere;
2841 - Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului;
2849 - Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.;
2891 - Fabricarea utilajelor pentru metalurgie;
2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii;
2893 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului;
2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei;
2895 - Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului;
2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului;
2899 - Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.;
2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier;
2920 - Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci;
2931 - Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule;
2932 - Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule;
3011 - Construcţia de nave şi structuri plutitoare;
3012 - Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement;
3020 - Fabricarea materialului rulant;
3030 - Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale;
3040 - Fabricarea vehiculelor militare de luptă;
3091 - Fabricarea de motociclete;
3092 - Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi;
3099 - Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.;
3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine;
3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării;
3103 - Fabricarea de saltele şi somiere;
3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.;
3211 - Baterea monedelor;
3212 - Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase;
3213 - Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare;
3220 - Fabricarea instrumentelor muzicale;
3230 - Fabricarea articolelor pentru sport;
3240 - Fabricarea jocurilor şi jucăriilor;
3250 - Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi de laborator;
3291 - Fabricarea măturilor şi periilor;
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal;
3312 - Repararea maşinilor;
3313 - Repararea echipamentelor electronice şi optice;
3314 - Repararea echipamentelor electrice;
3315 - Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor;
3316 - Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale;
3317 - Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.;
3319 - Repararea altor echipamente;
3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale;
3511 - Producţia de energie electrică;
3512 - Transportul energiei electrice;
3513 - Distribuţia energiei electrice;
3514 - Comercializarea energiei electrice;
3521 - Producţia gazelor;
3522 - Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte;
3523 - Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte;
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat;
3600 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei;
3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate;
3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase;
3812 - Colectarea deşeurilor periculoase;
3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;
3822 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase;
3831 - Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
3900 - Activităţi şi servicii de decontaminare;
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară;
4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale;
4211 - Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor;
4212 - Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane;
4213 - Costrucţia de poduri şi tuneluri;
4221- Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide;
4222 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii;
4291 - Construcţii hidrotehnice;
4299 - Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a;
4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor;
4312 - Lucrări de pregătire a terenului;
4313 - Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii;
4321 - Lucrări de instalaţii electrice;
4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat;
4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii;
4331 - Lucrări de ipsoserie;
4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie;
4333 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor;
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri;
4339 - Alte lucrări de finisare;
4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii;
4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.;
4511 - Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone);
4519 - Comerţ cu alte autovehicule;
4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor;
4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule;
4532 - Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule;
4540 - Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor;
4611 - Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate;
4612 - Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie;
4613 - Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii;
4614 - Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane;
4615 - Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie;
4616 - Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană , încălţăminte şi articole din piele;
4617 - Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun;
4618 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.,
4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse;
4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat;
4622 - Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor;
4623 - Comerţ cu ridicata al animalelor vii;
4624 - Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate;
4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor;
4632 - Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne;
4633 - Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălelor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile;
4634 - Comerţ cu ridicata al băuturilor;
4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun;
4636 - Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase;
4637 - Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente;
4638 - Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte;
4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun;
4641 - Comerţ cu ridicata al produselor textile;
4642 - Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei;
4643 - Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor;
4644 - Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere;
4645 - Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie;
4646 - Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice;
4647 - Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat;
4648 - Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor;
4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
4651 - Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului;
4652 - Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii;
4661 - Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor;
4662 - Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte;
4663 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii;
4664 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat;
4665 - Comerţ cu ridicata al mobilei de birou;
4666 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou;
4669 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente;
4671 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi al produselor derivate;
4672 - Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice;
4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare;
4674 - Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire;
4675 - Comerţ cu ridicata al produselor chimice;
4676 - Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare;
4677 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor;
4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat;
4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun;
4719 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate;
4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate;
4723 - Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate;
4724 - Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate;
4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;
4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;
4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate;
4730 - Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate;
4741 - Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate;
4742 - Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate;
4743 - Comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/ video în magazine specializate;
4751 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate;
4752 - Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate;
4753 - Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate;
4754 - Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;
4759 - Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;
4761 - Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate;
4762 - Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate;
4763 - Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/ video , în magazine specializate;
4764 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;
4765 - Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate;
4771 - Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate;
4772 - Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate;
4773 - Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate;
4774 - Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate;
4775 - Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate;
4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate;
4777 - Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate;
4778 - Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
4779 - Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;
4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe;
4782 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe;
4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse;
4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
4799 - Comerţ cu amănuntul altfel efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor;
4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată;
4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată;
4931 - Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători;
4932 - Transporturi cu taxiuri;
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a;
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
4942 - Servicii de mutare;
4950 - Transporturi prin conducte;
5010 - Transporturi maritime şi costiere de pasageri;
5020 - Transporturi maritime şi costiere de marfă;
5030 - Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare;
5040 - Transportul de marfă pe căi navigabile interioare;
5110 - Transporturi aeriene de pasageri;
5121 - Transporturi aeriene de marfă;
5122 - Transporturi spaţiale;
5210 - Depozitări;
5221 - Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre;
5222 - Activităţi de servicii anexe transportului pe apă;
5223 - Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene;
5224 - Manipulări;
5229 - Alte activităţi anexe transporturilor;
5310 - Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal;
5320 - Alte activităţi poştale şi de curier;
5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare;
5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată;
5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere;
5590 - Alte servicii de cazare;
5610 - Restaurante;
5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente;
5629 - Alte activităţi de alimentaţie n.c.a.;
5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor;
5811 - Activităţi de editare a cărţilor;
5812 - Activităţi de editare de ghiduri, compendii liste de adrese şi similare;
5813 - Activităţi de editare a ziarelor;
5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor;
5819 - Alte activităţi de editare;
5821 - Activităţi de editare a jocurilor de calculator;
5829 - Activităţi de editare a altor produse software;
5911 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune;
5912 - Activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune;
5913 - Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune;
5914 - Proiecţia de filme cinematografice;
5920 - Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală;
6010 - Activităţi de difuzare a programelor de radio;
6020 - Activităţi de difuzare a programelor de televiziune;
6110 - Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu;
6120 - Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit);
6130 - Activităţi de telecomunicaţii prin satelit;
6190 - Alte activităţi de telecomunicaţii;
6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);
6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei;
6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul;
6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei;
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;
6312 - Activităţi ale portalurilor web;
6391 - Activităţi ale agenţiilor de ştiri;
6399 - Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.;
6411 - Activităţi ale băncii centrale (naţionale);
6419 - Alte activităţi de intermedieri monetare;
6420 - Activităţi ale holdingurilor;
6430 - Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare;
6491 - Leasing financiar;
6492 - Alte activităţi de creditare;
6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a.;
6511 - Activităţi de asigurări de viaţă;
6512 - Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă);
6520 - Activităţi de reasigurare;
6530 - Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale);
6611 - Administrarea pieţelor financiare;
6612 - Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare;
6619 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurari şifonduri de pensii;
6621 - Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor;
6622 - Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări;
6629 - Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii;
6630 - Activităţi de administrare a fondurilor;
6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
6831 - Agenţii imobiliare;
6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
6910 - Activităţi juridice;
6920 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal;
7010 - Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;
7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării;
7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;
7111 - Activităţi de arhitectură;
7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;
7120 - Activităţi de testare şi analize tehnice;
7211 - Cercetare- dezvoltare în biotehnologie;
7219 - Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;
7220 - Cercetare- dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste;
7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate;
7312 - Servicii de reprezentare media;
7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;
7410 - Activităţi de design specializat;
7420 - Activităţi fotografice;
7430 - Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi);
7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;
7500 - Activităţi veterinare;
7711 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare;
7712 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele;
7721 - Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv;
7722 - Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri);
7729 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.;
7731 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole;
7732 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii;
7733 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
7734 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport pe apă;
7735 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport aerian;
7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile;
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);
7810 - Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă;
7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;
7830 - Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă;
7911 - Activităţi ale agenţiilor turistice;
7912 - Activităţi ale tur-operatorilor;
7990 - Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică;
8010 - Activităţi de protecţie şi gardă;
8020 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare;
8030 - Activităţi de investigaţii;
8110 - Activităţi de servicii suport combinate;
8121 - Activităţi generale (nespecializate) de curăţenie interioară a clădirilor;
8122 - Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de transport, maşini şi utilaje industriale;
8129 - Alte activităţi de curăţenie n.c.a.;
8130 - Activităţi de întreţinere peisagistică;
8211 - Activităţi combinate de secretariat;
8219 - Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat;
8220 - Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center);
8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;
8291 - Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;
8292 - Activităţi de ambalare;
8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
8411 - Servicii de administraţie publică generală;
8412 - Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale, exclusiv protecţia socială;
8413 - Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice;
8421 - Activităţi de servicii externe;
8422 - Activităţi de apărare naţională;
8423 - Activităţi de justiţie;
8424 - Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă;
8425 - Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora;
8430 - Activităţi de protecţie socială obligatorie;
8510 - Învăţământ preşcolar;
8520 - Învăţământ primar;
8531 - Învăţământ secundar general;
8532 - Învăţământ secundar, tehnic sau profesional;
8541 - Învăţământ superior non-universitar;
8542 - Învăţământ superior universitar;
8551 - Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional;
8552 - Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte domenii);
8553 - Şcoli de conducere (pilotaj);
8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.;
8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ;
8610 - Activităţi de asistenţă spitalicească;
8621 - Activităţi de asistenţă medicală generală;
8622 - Activităţi de asistenţă medicală specializată;
8623 - Activităţi de asistenţă stomatologică;
8690 - Alte activităţi referitoare la sănătatea umană;
8710 - Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală;
8720 - Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale;
8730 - Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure;
8790 - Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.;
8810 - Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure;
8891 - Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii;
8899 - Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a.;
9001 - Activităţi de interpretare artistică (spectacole);
9002 - Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole);
9003 - Activităţi de creaţie artistică;
9004 - Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole;
9101 - Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor;
9102 - Activităţi ale muzeelor;
9103 - Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic;
9104 - Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale;
9200 - Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri;
9311 - Activităţi ale bazelor sportive;
9312 - Activităţi ale cluburilor sportive;
9313 - Activităţi ale centrelor de fitness;
9319 - Alte activităţi sportive;
9321 - Bâlciuri şi parcuri de distracţii;
9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.;
9411 - Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale;
9412 - Activităţi ale organizaţiilor profesionale;
9420 - Activităţi ale sindicatelor salariaţilor;
9491 - Activităţi ale organizaţiilor religioase;
9492 - Activităţi ale organizaţiilor politice;
9499 - Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.;
9511 - Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice;
9512 - Repararea echipamentelor de comunicaţii;
9521 - Repararea aparatelor electrocasnice, de uz casnic;
9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină;
9523 - Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele;
9524 - Repararea mobilei şi a furniturilor casnice;
9525 - Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor;
9529 - Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.;
9601 - Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană;
9602 - Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare;
9603 - Activităţi de pompe funebre şi similare;
9604 - Activităţi de întreţinere corporală;
9609 - Alte activităţi de servicii n.c.a.;
9700 - Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic;
9810 - Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu;
9820 - Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii;
9900 - Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale