Stabilirea numelui noii societati si a emblemei.

Verificarea disponibilitatii numelui de firma o puteti face pe website-ul oficial al Registrului Comertului:
http://recom.onrc.ro/index.htm -user: guest, parola: guest

Stabilirea numelui noii societati si a emblemei.

http://www.avizeautorizatii.ro/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/readmore/img/trans.gif

Firma este numele sau, dupa caz, denumirea sub care un comerciant isi exercita comertul si sub care semneaza.

Firma si emblema se stabileste de asociati si trebuie sa se deosebeasca de firma si emblema altor societati;

Firma si emblema nu trebuie sa contina cuvinte sau sintagme specifice institutiilor si autoritatilor publice centrale sau locale, decat cu aprobari speciale;

Inscrierea unei firme care contine cuvintele: national, roman, institut sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice centrale se realizeaza numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului.

Verificarea disponibilitatii firmei si a emblemei se face de catre oficiul registrului comertului inainte de intocmirea actelor constitutive sau, dupa caz, de modificare a firmei sau a emblemei.