Alte activitati extractive

Grupă   Clasă  CAEN Rev.2 (CAEN 2008) CAEN Rev.1 
(CAEN-2003)
 ISIC
Rev.4
 
081  
Extractia pietrei, nisipului si argilei
   
  0811 Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei 1411* 1412* 1413* 0810*
  0812 Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului 1421* 1422* 0810*
089  
Alte activitati extractive n.c.a.
   
  0891 Extractia mineralelor pentru industria chimica si a îngrasamintelor naturale 1430* 891
  0892 Extractia turbei 1030* 892
  0893 Extractia sarii 1440* 893