Activitati de servicii anexe extractiei

Grupă   Clasă  CAEN Rev.2 (CAEN 2008) CAEN Rev.1 
(CAEN-2003)
 ISIC
Rev.4
 
091  
Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
   
  0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale 1120 1110* 910
099  
Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor
   
  0990 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor 1010* 1020* 1030* 1200* 1310* 1320* 1411* 1412* 1413* 1421* 1422* 1430* 1440* 1450* 990