Industria metalurgica

Grupă   Clasă  CAEN Rev.2 (CAEN 2008) CAEN Rev.1 
(CAEN-2003)
 ISIC
Rev.4
 
241  
Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje
   
  2410 Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje 2710 2410*
242  
Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel
   
  2420 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel 2722 2410*
243  
Fabricarea altor produse prin prelucrarea primara a otelului
   
  2431 Tragere la rece a barelor 2731 2410*
  2432 Laminare la rece a benzilor înguste 2732 2410*
  2433 Productia de profile obtinute la rece 2733 2811* 2410*
  2434 Trefilarea firelor la rece 2734 2410*
244  
Productia metalelor pretioase si a altor metale neferoase
   
  2441 Productia metalelor pretioase 2741 2420*
  2442 Metalurgia aluminiului 2742 2420*
  2443 Productia plumbului, zincului si cositorului 2743 2420*
  2444 Metalurgia cuprului 2744 2420*
  2445 Productia altor metale neferoase 2745 2420*
  2446 Prelucrarea combustibililor nucleari 2330* 2420*
245  
Turnarea metalelor
   
  2451 Turnarea fontei 2721 2751 2431*
  2452 Turnarea otelului 2752 2431*
  2453 Turnarea metalelor neferoase usoare 2753 2432*
  2454 Turnarea altor metale neferoase 2754 2432*