Repararea, întretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor

Grupă   Clasă  CAEN Rev.2 (CAEN 2008) CAEN Rev.1 
(CAEN-2003)
 ISIC
Rev.4
 
331  
Repararea articolelor fabricate din metal, repararea masinilor si echipamentelor
   
  3311 Repararea articolelor fabricate din metal 2811* 2821* 2822* 2830* 2861* 2862* 2863* 3550* 2871* 2875* 2960* 3420* 3311
  3312 Repararea masinilor 2911* 2912* 2913* 2914* 2921* 2922* 2923* 2924* 2932* 2931* 2941* 2942* 2943* 2951* 2952* 2953* 2954* 2955* 2956* 7250* 3312
  3313 Repararea echipamentelor electronice si optice 2924* 3110* 3162* 3210* 3230* 3310* 3320 * 3340* 3350* 3313
  3314 Repararea echipamentelor electrice 2971* 3110* 3120* 3162* 3310* 3320* 3314
  3315 Repararea si întretinerea navelor si barcilor 3511* 3512* 3315*
  3316 Repararea si întretinerea aeronavelor si navelor spatiale 3530* 3315*
  3317 Repararea si întretinerea altor echipamentelor de transport n.c.a. 3520* 3543* 3550* 3315*
  3319 Repararea altor echipamente 1740* 1752* 2040* 2051* 2513* 2521* 2524* 2615* 2640* 2681* 3630* 3650* 3319
332  
Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
   
  3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale 2521* 2615* 2640* 2681* 28* 29* 30* 31* 32* 33* 34* 35* 36* 3320* 3330 3320