Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile

Grupă   Clasă  CAEN Rev.2 (CAEN 2008) CAEN Rev.1 
(CAEN-2003)
 ISIC
Rev.4
 
381  
Colectarea deseurilor
   
  3811 Colectarea deseurilor nepericuloase 9002* 9003* 3811
  3812 Colectarea deseurilor periculoase 4011* 9002* 2330* 3812
382  
Tratarea si eliminarea deseurilor
   
  3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase 1450* 2415* 9002* 3821
  3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase 9002* 2330* 3822
383  
Recuperare materialelor
   
  3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 3710* 3830*
  3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3710* 3720 3830*