Hoteluri si alte facilitati de cazare

Grupă   Clasă  CAEN Rev.2 (CAEN 2008) CAEN Rev.1 
(CAEN-2003)
 ISIC
Rev.4
 
551  
Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
   
  5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 5510 5510*
552  
Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
   
  5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata 5521* 5523* 5510*
553  
Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
   
  5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere 5521* 5522 5520
559  
Alte servicii de cazare
   
  5590 Alte servicii de cazare 5523* 5590