Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie

Grupă   Clasă  CAEN Rev.2 (CAEN 2008) CAEN Rev.1 
(CAEN-2003)
 ISIC
Rev.4
 
561  
Restaurante
   
  5610 Restaurante 5530 5610
562  
Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente si alte servicii de alimentatie
   
  5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente 5552* 5621
  5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a. 5551 5552* 5629
563  
Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
   
  5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor 5540 5630