Activitati de servicii privind forta de munca

Grupă   Clasă  CAEN Rev.2 (CAEN 2008) CAEN Rev.1 
(CAEN-2003)
 ISIC
Rev.4
 
781  
Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca
   
  7810 Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca 7450* 9272* 7810
782  
Activitati de contractare, pe baze temporare,a personalului
   
  7820 Activitati de contractare, pe baze temporare,a personalului 7450* 7820
783  
Servicii de furnizare si management a fortei de munca
   
  7830 Servicii de furnizare si management a fortei de munca 7450* 7830