Învatamânt

Grupă   Clasă  CAEN Rev.2 (CAEN 2008) CAEN Rev.1 
(CAEN-2003)
 ISIC
Rev.4
 
851  
Învatamânt prescolar
   
  8510 Învatamânt prescolar 8010* 8510*
852  
Învatamânt primar
   
  8520 Învatamânt primar 8010* 8510*
853  
Învatamânt secundar
   
  8531 Învatamânt secundar general 8021 8521
  8532 Învatamânt secundar, tehnic sau profesional 8022 8042* 6323* 6322* 8522
854  
Învatamânt superior
   
  8541 Învatamânt superior non-universitar 8030* 8530*
  8542 Învatamânt superior universitar 8030* 8530*
855  
Alte forme de învatamânt
   
  8551 Învatamânt în domeniul sportiv si recreational 8042* 9262* 9305* 8541
  8552 Învatamânt în domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, alte domenii) 8042* 9234* 8542
  8553 Scoli de conducere (pilotaj) 8041 8549*
  8559 Alte forme de învatamânt n.c.a. 8042* 8549*
856  
Activitati de servicii suport pentru învatamânt
   
  8560 Activitati de servicii suport pentru învatamânt 7414* 8550