Activitati asociative diverse

Grupă   Clasă  CAEN Rev.2 (CAEN 2008) CAEN Rev.1 
(CAEN-2003)
 ISIC
Rev.4
 
941  
Activitati ale organizatiilor economice, patronale si profesionale
   
  9411 Activitati ale organizatiilor economice si patronale 9111 9411
  9412 Activitati ale organizatiilor profesionale 9112 9412
942  
Activitati ale sindicatelor salariatilor
   
  9420 Activitati ale sindicatelor salariatilor 9120 9420
949  
Alte activitati asociative
   
  9491 Activitati ale organizatiilor religioase 9131 9491
  9492 Activitati ale organizatiilor politice 9132 9492
  9499 Activitati ale altor organizatii n.c.a. 0150* 9133 9499