Cod CAEN 2008


SECTIUNEA D -PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT

SECTIUNEA L -TRANZACTII IMOBILIARE

SECTIUNEA O -ADMINISTRATIE PUBLICA SI APARARE; ASIGURARI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC

SECTIUNEA P - ÎNVATAMÂNT

SECTIUNEA T – ACTIVITATI ALE GOSPODARIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITATI ALE GOSPODARIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI SI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU

SECTIUNEA U - ACTIVITATI ALE ORGANIZATIILOR SI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE